Nada Sekulić i Marija Radoman (ur.)


Zbornik radova Feminističkog foruma Filozofskog fakulteta, neformalne mreže feminističkih studija, inicirane u okviru Rodnih studija na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Multidisciplinarnim pristupom problematizuju se teme iz oblasti studija roda iz ugla različitih disciplinarnih predstavnika: sociologije, istorije, etnologije. Samo neke od tema koje se istražuju su: participacija žena u institucijama, rodni aspekti prostorne mobilnosti, telesnost i marginalnost, predstava ženskog pola u čitankama za srednje škole, kulturne i socijalne dimenzije pijenja itd.