Jovo Bakić (ur.)


Monografija u sebi sadrži tri celine: izučavanje stvaranja i reprodukcije nacije; istraživanje ksenofobičnog nacionalizam u politici, fudbalu i muzici; obraćanje istraživačke pažnje na žrtve ksenofobičnog nacionalizma. Prvi deo ima tri poglavlja: upotreba Svetoga Save u srpskom nacionalizmu; nastanak i održanje makedonske nacije u sudaru s nacionalizmima susednih nacija; te ulogu antikomunistički nadahnutog nacionalizma u izmenama naziva škola. Druga celina sadrži istraživanja ispoljavanja ksenofobičnog nacionalizma u politici, gde se pažnja poklanja Srpskom pokretu Dveri; fudbalu, gde se istražuju organizacija i ideološko delanje „Delija“, ali i postavlja pitanje da li su navijačke grupe („Delije“, „Grobari“ i „Junajted Fors“) regrutni centri ekstremne desnice; slično tome, istražuje se muzički izraz krajnje desnice u Srbiji nakon sloma socijalističke Jugoslavije. Naposletku, na primeru Roma koji su se susreli s ksenofobičnim nacionalizmom u selu Jabuka i dveju grupa kninskih Srba, povratnika u Hrvatsku i onih koji su sreću potražili u Srbiji, istražuju se posledice koje ksenofobični nacionalizam ostavlja na žrtve.