Marija Radoman i Dunja Poleti Ćosić (ur.)


Iz recenzije dr Bojana Todosijevića:

Pandemija KOVID-19 nije ostavila kataklizmičke posledice na društva, kakve su često proricane na početku pandemije. Globalno gledano, društveni odnosi na početku 2023. godine ne deluju naročito drugačije nego pre početka pandemije.

Ipak, pandemija jeste bila fenomen bez presedana u novijoj istoriji, i ostavila je posledice koje će sigurno biti predmet proučavanja u narednom periodu. Posebno ako se imaju u vidu prognoze prema kojima bi pandemije sličnih razmera mogle postati učestaliji fenomen.

Pandemija je, naravno, uticala i na proces istraživanja u društvenim naukama.

U zborniku autori i autorke su prikazali svoja iskustva, izazove sa kojima su se susretali, rešenja koja su primenjivana, kao i naučene lekcije koje su proizišle iz njihovog istraživačkog rada tokom pandemije KOVID-19. U 10 poglavlja, uključujući i uvodno u kojem se daje kratki pregled uključenih radova, autorska ekipa je iznela bogat materijal koji će sigurno biti od koristi ne samo kao svedočanstvo o jednom periodu iz ugla aktivnih istraživačica/a, nego i kao materijal koji će pomoći da se buduća istraživanja unaprede, i to ne samo u kontekstu vanrednih uslova.