Novo izdanje: Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja

Obaveštavamo vas da je iz štampe izašao zbornik Istraživati društvo tokom pandemije – neke metodološke prepreke i rešenja, ur. Marija Radoman i Dunja Poleti Ćosić.

Iz recenzije dr Bojana Todosijevića:

„Pandemija KOVID-19 nije ostavila kataklizmičke posledice na a društva, kakve su često proricane na početku pandemije. Globalno gledano, društveni odnosi na početku 2023. godine ne deluju naročito drugačije nego pre početka pandemije.

Ipak, pandemija jeste bila fenomen bez presedana u novijoj istoriji, i ostavila je posledice koje će sigurno biti predmet proučavanja u narednom periodu. Posebno ako se imaju u vidu prognoze prema kojima bi pandemije sličnih razmera mogle postati učestaliji fenomen.

Pandemija je, naravno, uticala i na proces istraživanja u društvenim naukama.

U zborniku autori i autorke su prikazali svoja iskustva, izazove sa kojima su se susretali, rešenja koja su primenjivana, kao i naučene lekcije koje su proizišle iz njihovog istraživačkog rada tokom pandemije KOVID-19. U 10 poglavlja, uključujući i uvodno u kojem se daje kratki pregled uključenih radova, autorska ekipa je iznela bogat materijal koji će sigurno biti od koristi ne samo kao svedočanstvo o jednom periodu iz ugla aktivnih istraživačica/a, nego i kao materijal koji će pomoći da se buduća istraživanja unaprede, i to ne samo u kontekstu vanrednih uslova“.