Projekat CERP

Collective bargaining and environmental responsibility – challenges and perspectives for transport and public sector – CERP

Institut za sociološka istraživanja tokom 2023. i 2024. godine sprovodi realizaciju projekta Collective bargaining and environmental responsibility – challenges and perspectives for transport and public sector (CERP). Projekat se sprovodi u okviru programa Evropske komisije Social Prerogative and Specific Competencies Lines (SOCPL) i poziva Improving Expertise in the Field of Industrial Relations (SOCPL-2022-IND-REL).

Vodeći aplikant je Coalición Sindical Independiente de Trabajadores de Madrid (Španija). Koaplikanti su:

  1. University of Belgrade – Faculty of Philosophy (Srbija);
  2. Ss. Cyril and Methodius University in Skopje (Severna Makedonija);
  3. University of Thessaly (Grčka);
  4. University of Nova-Lisbon (Portugal);
  5. Institute of Public Affairs Poland (IPA) (Poljska).

Cilj projekta je da analizira uticaj politika Evropske zelene tranzicije na kolektivno pregovaranje na nacionalnom nivou i na nivou preduzeća u javnom sektoru i sektoru saobraćaja u šest evropskih zemalja (Španiji, Srbiji, Severnoj Makedoniji, Grčkoj, Portugalu i Poljskoj). Takođe će u fokusu analize biti potrebne mere i doprinos socijalnih partnera u procesu pravedne tranzicije ka niskougljeničnoj ekonomiji. Najzad, cilj projekta će biti formulisanje preporuka za izazove koje postavlja zelena tranzicija, kao i ukazivanje na primere dobrih praksi u ovom pogledu. U okviru projekta je održan inicijalni sastanak 31. januara u Malagu (Španija), čiji su glavni zaključci objavljeni u dokumentu Dissemination Newsletter n1.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only, and do not necessarily reflect those of the European Union or European Commission. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.