Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja (2013)

Međunarodna konferencija Strukturni i delatni potencijal lokalnog razvoja održana je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, 13. decembra 2013. godine. Učesnici konferencije razmatrali su različite aspekte lokalnog razvoja – sociološke, socioprostorne, socioekonomske, kulturološke, politikološke, ekološke.

U prvoj sesiji akcenat je stavljen na koncept teritorijalnog kapitala u kontekstu strateškog istraživanja, lokalnog razvoja, kreativne upotrebe lokalne tradicije, kao i ekoloških pitanja. Pažnja je bila posvećena i konceptu „pametnih“ gradova u Srbiji.

U drugoj sesiji učesnici su dodatno naglasili značaj lokalne zajednice kao resursa razvoja, posebno ruralnog, prikazujući slučaj Zlatibora.

U trećoj sesiji dominirao je akterski pristup. Kao pretpostavka lokalnog razvoja istaknuta je uloga lokalne samouprave, političara kao urbanih aktera, a posebno procesa inkluzivnosti, političke participacije i zaštite interesa građana.

U četvrtoj sesiji pažnja je posvećena identitetskoj dimenziji teritorijalnog kapitala – socioprostornom identitetu Beograda i gradova srednje veličine u Srbiji. Lokalni aktivizam i mobilnost građana, kao pretpostavka poboljšanja kvaliteta života u gradovima, bila je tema završne sesije.

Naučni skup je organizovan u okviru projekta „Izazovi nove društvene integracije u Srbiji: koncepti i akteri“, koji finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Knjiga apstrakata